หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Data Science SSRU
2021-11-25 14:55:21
สถิติ
ทฤษฎีสถิติคือทฤษฎีสถิติประยุกต์: วิธีการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ ...
2018-03-09 14:37:51
ช่องวิดีโอปัจจุบัน