หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้ ...
2023-12-17 10:00:04
ข่าวย้อนหลัง