หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษา แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก สมาคมคนไทยทิชิโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นักศึกษาแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษา แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก สมาคมคนไทยทิชิโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

admin stat
2023-12-17 09:58:54

นักศึกษาแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษา

แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก สมาคมคนไทยทิชิโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา ด้วงพิทักษ์ นักศึกษา แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  จำนวน 30,000 บาท จาก ตัวแทนสมาคมคนไทยทิชิโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานคณบดี อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี